Roulettehjulet och roulettebordet

De nummer som är utplacerade på roulettehjulet är fördelade så att alla ojämna nummer har nästa högre tal mitt emot sig på hjulet och samma sak gäller för de jämna. Detta gör att även om utplaceringen av numren ser slumpmässig ut så är den inte det utan matematiskt uträknad så att det ska vara en så jämn fördelning av numren som möjligt. Alla jämna tal har svart bakgrund och alla ojämna röd bakgrund i sina rutor, nollan har en grön bakgrund och samma gäller för dubbelnollan om det är amerikansk roulette. Numren på roulettehjulet går mellan 1 och 36 plus nollan och eventuellt då dubbelnollan. Rutorna med nummer ligger i en fördjupning i hjulet så att den lilla vita kulan dealern kastar ut ska kunna lägga sig på em av dem för resultat. När man spelar går det till så att spelaren eller spelarna först lägger sina satsningar på bordet och sedan snurrar dealern hjulet och kastar den vita kulan motsols i hjulet och när kulan stannat är resultatet klart.

Bordet ser ut så att alla nummer förutom nollan och den eventuella dubbelnollan är utplacerade i tre olika kolumner vilket ger tolv stycken rader. Nollan eller nollorna är placerade på en egen rad överst på bordets gröna filtyta. Sedan är det symboler utmarkerade på sidorna som visar de olika satsningar som spelaren kan göra.

Roulettebordets spelplan

Roulettehjul.se
Allt om att spela på roulettehjul.